Zadzwoń do nas:  509-198-050

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Księgowość

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA (KARTA PODATKOWA, RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY):

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do U.S.
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • reprezentacja Klienta w U.S. oraz podczas kontroli podatkowych

KSIĘGOWOŚĆ NA ZASADACH OGÓLNYCH (REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT):

 • prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz k.u.p.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • reprezentacja Klienta w U.S. oraz podczas kontroli podatkowych

KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA (KSIĘGI RACHUNKOWE), KSIĘGOWOŚĆ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ:

 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości i sporządzanie planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz bilansu i rachunku zysków i strat
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • reprezentacja Klienta w U.S. oraz podczas kontroli podatkowych